rune grammofon

norsk plateselskap med trollofon profil. Våre fyrste trollofonikarar har heim på labelet til rune - både JazzkammerJohn og Phonophani. Sistnemnde kjem ut med ny cd i slutten av mars 2001. "Genetic Engeneering" heiter ho. Den nye runesida er designa med sukker. Av Kim Hiortøy. Prima.

smalltown supersound

verdsborgarane trur smalltown er kalla opp etter Oslo. Platesjef Haugland fortel at Smalltown er 'Flekkefjord'. Då trur dei han meiner ein akevitt. Smalltown Supersound gjev nett som rune grammofon norsk platenæring håp. Med kompromisslause utgjevingar og livetilbod.

the wire

kunne vore eit norsk tidsskrift for eksperimentell og ny musikk. Ustanseleg står det skryt om den norske elektronika-, eksperimentalia- og ny musikk-scenen her . Og enorme mengder anna interessant stoff. The Wire og Blå har samarbeida med fleire konsertar i Oslo og Tromsø. Kanskje trollofonen blir ein ny arena?

ballade

er norsk musikkinformasjon si nettavis. Fyldig med nyansert dekking av musikkaktualia. Oppslaga på ballade.no er ofte oppsiktsvekkande. Ballade er dessutan siste leddet i slektstreet til tidsskriftet Ballade (som Ny Musikk dreiv i ei årrekke). Det opprinnelege tidsskriftet Ballade er på ny offentleg under PILOTAkatalogar.

mit

Massachussets Institute of Technology ligg i Boston, Massachussets, USA. Her ligg arnestaden for nokre av dei viktigaste eksperimenta innan moderne komposisjonsteknikk og elektronisk musikk. Rett utanføre hovudinngongen til MIT går ei Trolleylinje. Boston har ein herleg trolleyflora.

skoda

treng ikkje introduksjon. Skoda var livreddaren vår. Trolleyformannen og resten av PILOTAne er sjeleglad for at Skoda i Ostrov gjekk igong med Trolleyproduksjon.

ny musikk

står bak drifta av pilota.fm. Haldninga til samtidsmusikk ein finn her har verna oss som skriv, les og elskar nye tonar. Heime hjå Ny Musikk finn ein også Cikada-ensemblet som er med på PILOTAkonsert no. 1. når vevsidene blir lansert.

blå

er ein klubb som t.o.m. funkar utan trolley. Jazzklubben Blå har aura som ein trolleyhall og ligg ved ei elv. I Oslo.

Music Factory

er eit av flaggskipa i det bergenske og norske kulturlivet ved sidan av linje 2. Festivalen går av stabelen i same månad som ein festival av mindre målestokk - Festspillene i Bergen.

phonophani

var saman med Jazzkammer-John den aller fyrste trollofonikar i verda då Trollofon no. 1 vart framførd den 15. mars 2001. I samspel med Skoda 9 TR. Kvar trollofonikar får æreslinjeplass på PILOTAlinjer. Phonophani er også Espen Sommer Eide - PILOTAvevmeisteren.

Jazzkammer

var saman med Phonophani den aller fyrste trollofonikar då Trollofon no. 1 vart framførd den 15. mars 2001. I samspel med Skoda 9 TR. Kvar trollofonikar får æreslinjeplass på PILOTAlinjer.

einar økland

er forfattaren bak pilotaprolog no. 1. Medan JazzkammerJohn og Phonophani er trollofonikarar er han antifonikar. Ordsmeden i Trolleyhallen.

eva boxt auf Sylt

futura er fontsnora vår - som linje 2 er livslinja. Ekteparet og typografientusiastane Fontifex Maximus (Paul Meurer) og Ingunn Lunde har gjeve oss råd i fontvalet. Me hadde berre eit val. Futura. Me satte sidene våre i futura. Futura og alt for 9TR.

ghorkapatra

I denne nepalesiske vevavisa finn du nyhende frå Kathmandu, byen med ei av dei høgstliggjande trolleylinjene i verda . Les og finn ein trolleynotis eller to. "News in Nepal as it happens" er avismottoet.

kulturrådet

gjev oss rublar og stønad. Oppstarten av pilota.fm er sponsa av dei. Rublar som vil endra verda. Og Trolleyframtida.

gaiatrafikk

(tidl. Bergen Sporveier) bedrifta som har tatt vare på den einaste trolleylinja i Norden. SKODA 9 TR som er hjarta i pilota.fm sitt vevunivers har Trolleyformannenen i GAIAtrafikk (tidl. Bergen Sporveier) passa og pussa på. Trolleyformannen i GAIA, Atle Ingebrigtsen som er sjølve inspirasjonskjelda til oss i pilota.fm.

studentradioen i bergen

var og er lokal etervert. Med stor og god hjelp frå radiostaben der fekk pilota.fm den starten ho trengde. Idag samarbeider me med ulike sjikt i studentradiohierarkiet. Særleg har musikkredaktøren Petter von Krogh (, tidl. musikkredaktør Yngve Brynjulfsen), Tine Rude, Robert Jønnum, Øyvind Godal og Torgeir Nes vore til stor hjelp. Sistnemnde er teknisk pilotasjef.

Vinter/2002

Pita homepage

Mego

Alexander Rishaug

Jul/2001

Salvatore Sciarrino hjemmeside.

NO 3/ 2001

Ivar Freunberger har arbeid ved Norges Musikkhøgskule. Der er han komposisjonsprofessor.

AFMMensemblet er sentrale utøvarane av mikrotonal musikk. Basen deira er New York.

Johnny Reinhard bur i den mikrotonale byen New York. Han spelar fagott og skriv musikk + bøker. Professor er han også- ved New York University.

Festspillene - vil du lese om det som skjedde under Festspillene - les www.ballade.no. Vevskriftet til Norsk Musikkinformasjon.

Matmos spelar på nye variantar av kroppslege skrik. Dei musikalske leveransane deira har skapt furore. Og Bjørk har tend.

Luca Francesconi spelar på ljod, ord og bilete.

NO 2/ 2001

The best Harry Partch-site on the net - Corporeal Meadow. Full of Partchiana - audioclips, texts and photos. Parts of this site are beautifully designed - with texts and graphics beatuifully combined.

Arne Nordheim's Official Website full of wellwritten info about Arne Nordheim and his oeuvre. Written by Nordheim-expert and organplayer Harald Herresthal. Equipped with very good design, too.

Bergen International Festival presents both traditional concerts and extravagant scenic happenings. And a special literature program. A festival with great ability to act together with the city. And rhododendrons.

music factory, a festival do a lot to get unplayed contemporary music to be played in Norway. Every May in Bergen. This festival is a fundamental part of the environment for experimental and contemporary music in Norway. Inviting every year prolific composers to give masterclasses for young composers.

Safe as Milk Festival presents kamikaze under bridges. In the microscopic and idyllic atlantic town Haugesund. On the westcoast of Norway - in a town. A programme fundamented on electronic, experimental and improvised music. Lectures and exhibitons, too.  

Origami Republika is a totally open republic. Built on avantgarde art and experiments. Over 30 different republics are built out of the Republika. Counting people on 5 continents- and groups like Origami Replika, Synergika, Romantika.

Tore Honorè Bøe is the main organizer behind the Origami Republika. He's not only organizing - he's even playing. Both punk and solemnly electronica. He and Lasse Marhaug played together in Origami Replika. Marhaug is now playing in Origami Synergika and Jazzkammer. Both he and Bøe are visual artists too.