"LÆR OSS Å TELJE"

Diktaren Einar Økland er forfattar bak PILOTAprolog 1. Her tek han opp det mest sentrale i musikken, utanom tonane og instrumenta. Tal og teljing.
"Lær oss å telje" har han kalla PILOTAprolog nr. 1. Prologen framføre han under PILOTA.FM-lanseringa laurdag den 17. mars 19.30. I Galleri 3,14.
meir...

ITALIENSK PIANOWESTERN

-- Det verkar som italienarane framleis er i operabakrus, fortel pianisten Kenneth Karlsson i dette PILOTAintervjuet om siste cd'en hans - "Onde Sofferte Serene" som han fekk Spelemannsprisen for. -- "Ingen rider in i solnedgången som en italienare" er motto for cd'en. Fordi ingen lagar betre musikalske avslutningar enn italienarar. Elegant og sublimt.

FACES FRÅ OSLO
ANSWERS FRÅ BERGEN

-- Å lage plate er ein dyd av naudsemd. Ingen står på hodet for å lage plate med oss. Difor må me gjere det sjølv, fortel Eivind Buene, Oslokomponist som har produsert den siste Oslo Sinfoniettacd'en - 'Faces' med musikk av Eivind Buene, Maja S. K. Ratkje, Lars Petter Hagen, Bendik Hagerup og Trond Reinholdtsen. -- Denne plata starta med ein ULTIMAkonsert med 5 unge Oslokomponistar. Etter konserten braut me ut: "Dette må bli plate!".

"Faces" frå Oslo får eit kombinert svar og tilrop frå Bergen. 4 unge Bergenskomponistar har kvesst analysenåla. Ei kritisk gjennomgong tek opp verk for verk.

PILOTA MED LJOD

PILOTA.FM er ikkje berre vevstad med ljod. Det er også radiostad utan ljod. Vil du inn i radioverda er du velkomen til det. Og høyre PILOTAprogram no 1 i sin heilskap. Intervjuofra er dei same som i magasinet: Kaptein Kaliber, Kenneth Karlsson, Eivind Buene, Jørgen Larsson og Bergen Slaughterhouse.


 

ORD FRÅ TROLLEYFORMANNEN:

-- Ein trolley meir fleksibel enn ein trikk, fortel Trolleyformann Atle Ingebrigtsen til PILOTA.FM. -- Trass i at den elektriske framdrifta er akkurat den same. Dei same komponentane finn ein både på trolleybussar og trikkar. Den store forskjellen ligg i stengene på taket. Kontaktstengene eller straumavtakarane, om du vil...

TROLLOPEDANE TALAR

PILOTA.FM meiner at norsk samferdsels- og andsliv manglar ein Trollopediae. Sidan PILOTA.FM er vigd Trolleymysteria, er det naturleg at me er vertar for ei slik oppslagsbok. Kunnskapen om Trolley'ane må ut. Dette er kunnskap på veg inn i gløymeboka og tekniske museum.
meir...

NY KAPTEINVINYL

Kaptein Kaliber er eit elektonikaband med atypiske referansar. Humoren til duoen rekk langt utanføre ordinære krinsar - til krinsar med leik, eventyr og glede. M.a. har dei laga ein legendarisk versjon av 'Raudhette og Ulven'. Dei førre cd'ane deira vart trykt opp i strålande opplag på tjue plater. Den siste plata deira har fjort Kapteinane store. Mellom anna har dei spelt i Finland. Snart kjem dobbelvinyl på Tellè Records.

UR- OG RETURFRAMFØRING

Jørgen Larsson er ung Bergenskomponist. I januar urframførde han verket "Diskoetyder" i Hong Kong. Dette er ein utsøkt del av hans hovudfagsstudium i klaver ved Griegakademiet i Bergen. Verket er metta med diskositat, -grep og diskosamplingar. Desse meir eller mindre forkledde referansane spelar med pianisten. Returframføringa fann stad i Bergen nokre veker sidan.

PILOTAMELDAR

Elektronikaskiver av PROTEIN, PAN SONIC, FIZZARUM, LESSER og MATMOS vurderes av Øyvind Godal.
meir...

 

Dette vevskriftet vart lansert den 17. mars 2001.

PILOTA.FM er støtta av Norsk Kulturråd. Og er eit samarbeid med Studentradioen i Bergen og GAIAtrafikk.

I redaksjonen sit: Nicholas H. Møllerhaug, redaktør - Espen Sommer Eide, vevsjef - Torgeir Nes, teknisk sjef. I tilegg sit Morten Eide Pedersen, Christian Blom, James Clapperton og Øyvind Torvund i redaksjonen.

PILOTA.FM kjem ut kvar månad.

Navigasjon på det elles så kaotiske nettet kan vere frustrerande. Her vil PILOTA.FM ha sin funksjon. Ikkje som navigatør, men som retriever (strømavtagerruller). Her følgjer ei forklaring.

Retrievarane er i følgje SALOMONSENS KONVERSATIONSLEKSIKON FRÅ 1926 til "for at opnaa, at Vognene kan vige tilstrækkeligt (!) til Siden, er Strømaftagerrullene som Regel anbragt drejelige om en lodret Tap paa hver sin Kontaktstang, hvis Drejestel, der er anbragt paa Vogntoget, i øvrigt er konstrueret saaledes, at der kan viges 4-5 m ud fra Køretraaden uden Fare for at Rullene springer af."

Folk som kjøyrer bak Trolleybussane på linje 2, legg raskt merke til kapslane bakpå bussen. Desse kallast retrievarar. Inni desse finns ein type vaier/ tråd - rundt ei fjær som held kontaktstengene på sine rettmessige straumlinjer. Desse trådane går frå høgre til venstre, ettersom bussen svinger til høgre eller venstre. Slik funkar PILOTAlogoen.


Kva er eit menneske når
det veit kva eit tal er,
og kva er eit tal når
eit menneske veit kva eit tal er?


Spørsmålet er eit sitat. Kva er eit sitat
når eit menneske spør: Kva er eit sitat?


Sitatsitat.
Akkurat det same
ein gong til?
Første gong som andre gong?


Er det ein skilnad, er det ingen skilnad,
mellom første gong og gong nummer to?
Gjer det ein skilnad, gjer det ingen skilnad, at tida gjekk,
at tida strekte seg
frå det som blei gong nummer ein til
det som blei gong nummer to?


Tida har alltid strekt seg.
Tida strekte seg også før
første gongen og etter
neste gong.
Strekketstrekket.


Tida strekkjer seg. Kva
er det tida alltid strekkjer seg
etter?
Alltid.
Alltid det.
Det er det tida strekkjer seg etter.

A

Potetene kokar fem minuttar for lite og er for harde.

B

Egga kokar fem minuttar for lenge og er for harde.


Sitatsitat.
Avstøypte skulpturar.
Sitatsitat.
Kopiar av bilde.
Sitatsitat.
Herming av ord.
Sitatsitat.
Utvalde repetisjonar.
Sitatsitat.
Taktslag.
Perkusjon.
Sitatsitat.


Kan ein sitere tid?
Dersom neste stund støtt er ei ny stund og aldri den gamle som var, må også
alt som er knytt til den nye stunda støtt vere nytt.
Kvar demrande farge,
ein ny farge som viser seg første gong.
Kvart demrande ord,
eit nytt ord for første gong ytra.
Kvar demrande tone,
ein nyfødd tone aldri før høyrd.


Ei endelaus rekkje med nytt og ulikt som aldri kan bli til ei linje.


Ein kan ikkje sitere tid utan å stoppe tida.
Kven stoppar tida?
Den som ber tida i seg kan stoppe tida i seg.
Det skjer i livet: Brått har tida stått still og byrjar gå.
Det skjer i døden: Brått har tida gått og byrjar stå still.


Kva er eit menneske når det veit at tida kan gå og at tida kan stå still og
eit menneske veit kva eit tal er
og eit mennesket er
ein som tel der det ikkje er noko å telje?


Eit menneske er ein som kan seie:
Sjå, eg gjer alle ting gamle og somme ting like, så eg
kan sitere og telje dei.


Den som kan sitere tida kan stoppe tida.
Eit menneske siterer seg sjølv
og blir sjølv eit sitat.
Eit menneske trur ikkje at det kan gå på vatnet,
men det går på vatnet.

 

 

Einar Økland