Pilotas pågående reporter, Petter von Krogh
vil i tida fremover presentere lydintervjuer fra inn- og utland av artister han selv syns fortjener en stemme. Her er de første tre utvalgte i realaudio format:
Alec Empire
Venetian Snares
Hrvatski


Finn og les Øyvind Godals nye utbrudd:
Hellfish and Producer
phonem
Req
Venetian Snares
Sote
Autechre

Nu Music og Smalltown Supersounds ansvarlige hadde ved denne anledning plukket sine artister med særlige henblikk mot den gode fest. Kim Hiorthøy og Martin Horntveth. Les mer av Ø. Godals rapport fra Smalltown Suoersound kvelden på Nu Music festivalen.


Pilota.fm presenterer en ny måte å ta inn radio på! Meld deg på vår mp3 mailradio, og få en ny mp3 godbit i mailboksen hver 14. dag.
Mer info...


Autunnale-festivalen går av stabelen andre veka av november og mykje skjer. Særleg er bergensvisitten til Maja Ratkje/ Jaap Blonk og Antonio Bibalo verdt å merke seg. Ein nordisk premiere av paukekonserten til Philip Glass er eit spanande innslag.Masse nyskrive får publik også høyre: verk av Eivind Buene, Asbjørn Schaathun, Knut Vaage, Ed Hagerup Bull og Lasse Thoresen.


Denne utgåva av radio pilota inneheld musikk frå:

Oval
trollofon no.3
lytt til individuelle spor ved å klikke på dei.
Eit nytt ledd i trollofiliseringa vår av verda er Det Store Sputnikprosjektet. Sputnik er den digraste og tidlegaste trolleyen som har vore i rute i Bergen. Heilt frå 1952. Bergensklenodium i fleire dimensjonar: produsert ved Munck-fabrikken i Arna. No går pilota.fm i bresjen for å få restaurert denne. Sputnik står på Teknisk Museum på Møhlenpris og blir verna av Bergen Veteranbussforening. Dei er praktisk ansvarlege for restaureringa. Me er med som primus motorar. Arbeidet er allereie i full gong - takka vere formidabel stønad frå kommunen. Vevkameraet på Teknisk Museum viser ein elektrisk arbeidsvilje.


Nokon heldige fekk med seg Trollofon no. 3 live under Festspillene i år. Oval sat bakerst i bussen og fyrte opp. No ligg denne trollofonen ute i både mp3 og realplayer-format. Alog og Kim Hiorthøy sine bidrag kjem til dei neste pilota-numra. Labelet vårt heiter Trollofon Editions.